Úvod                
Úvod >
Aktuality
 
31.3.2011
Kancelář Sinconsult s.r.o. nyní na nové adrese:

Drtinova 10
Praha 5
150 00
 
 
1.8.2009
Společnost posílila o tým znalců a odhadců ze společnosti Facility Transactions, a.s., dříve Consulting ČS, a.s. Na základě dohody se společností Facility Transactions, SINCONSULT přebírá péči o část klientské základny příchozího týmu znalců.

Kdo jsme

Společnost SINCONSULT s.r.o. je  poskytovatelem služeb znaleckého ústavu s kvalifikací v oblastech pro oceňování hmotného movitého majetku, oceňování nemovitostí, finanční oceňování podniků a oceňování cenných papírů. Kompetence  k  těmto činnostem vyplývají ze jmenování Znaleckým ústavem Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Dále, na základě odborné kvalifikace svých pracovníků SINCONSULT poskytuje služby v oblasti dozoru financující banky v průběhu výstavby.

Kompetence k těmto činnostem vyplývají z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 2.7.1998, na základě kterého byl SINCONSULT zapsán do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.

Naše mise

Společnost SINCONSULT s.r.o. s každým projektem upevňuje svou pozici znalce a experta na oceňování a souvisejícího poradenství. Naše postupy práce jsou založeny na tradičních oceňovacích přístupech a jejich propojení s ekonomicko matematickými metodami.

copyright © 2010 SINCONSULT,s.r.o.